Pesimist vidi samo tamu u tunelu.
Optimist vidi svjetlo na kraju tunela.
Realist vidi da je to svjetlo ustvari vlak.
A strojovođa vidi 3 idiota na pruzi.

Vlak

IBM, prije 8 godina @ Ostali

Show.hr Brend Profili

Show.hr Profili

Medijski partneri