"Dobro došli na naš hotline."
- "Ako bolujete od opsesivno-kompulzivnog poremećaja, molimo pritisnite broj 1 dvadesetak puta."
- "Ako ste psihički ovisni o drugim ljudima, zamolite nekoga da za vas -pritisne broj 2."
- "Ako imate poremećaj viseštruke ličnosti, molimo pritisnite brojeve 3, 4, 5 i 6."
- "Ako bolujete od paranoje, mi dobro znamo tko ste i što želite od nas. Samo ostanite pri telefonu dok ne lociramo otkuda točno zovete."
- "Ako bolujete od šizofrenije pažljivo slušajte" – glasovi će vam već reći koji broj trebate pritisnuti."
- "Ako ste patološki depresivni sasvim je svejedno koji ćete broj pritisnuti – ionako vam se nitko nece javiti."

Psihijatrijski hotline

SamoZabava, prije 5 godina @ Ostali

Show.hr Brend Profili

Show.hr Profili

Medijski partneri