Čovjek se bacio pod vlak i policajac radi uviđaj.

Upisuje u zapisnik:

- "Lijeva ruka na travi."
- "Desna ruka na travi."
- "Lijeva noga na travi."
- "Desna noga na travi."
- "Glava na pruzi... ili prugi... ma kako se piše?!?"

Približi se tijelu i nogom ga udari u glavu.
- "Na travi..."

Na prugi ili pruzi?

Groucho, prije 6 godina @ Policajci

Show.hr Brend Profili

Show.hr Profili

Medijski partneri