Informatičke žene dijele se na:
1. MP3 žene: svi ih žele skinuti
2. INTERNET žene: teško dostupne
3. Žena SERVER: uvijek nedostupna kad je trebaš
4. Žena MIŠ: radi samo kad je maltretiraš i tučeš
5. Žena PASSWORD: misliš da si jedini koji je poznaj, ali u biti je poznaje cijeli svijet

Kako informatičari gledaju na žene

Halchy, prije 5 godina @ Kompjuterski

Show.hr Brend Profili

Show.hr Profili

Medijski partneri