Kako broj cipela govore koliko godina imate:
1. Uzmite broj cipela koji nosite.
2. Taj broj pomnožite sa 5.
3. Dobiveni broj pomnožite sa 20.
4. Na to dodajte 2012.
5. Od toga oduzmite godinu svog rođenja i dobit ćete četveroznamenkasti broj.
Prve dvije znamenke su broj vaših cipela, a druge dvije su koliko godina imate.

Godine i cipele

VUK STRASNI, prije 6 godina @ Ostali

Show.hr Brend Profili

Show.hr Profili

Medijski partneri