Nasli se gluh i glup. Pita gluh glupog:
-Koliko je 4+4?
-6!- odgovara glupi.
A gluhi ce na to:
- Nos ti posran.

Gluhi i glupi

Ora Kovac, prije 8 godina @ Glupi

Show.hr Brend Profili

Show.hr Profili

Medijski partneri