Ti si moj kapital,
tržište moje ljubavi.
Volim te racionalno, ekonomično.
Bez obzira na amortizaciju,
nikada te neću rashodovati
iz svoje ljubavi
na kontu sumnjivih
i spornih potraživanja.
Volim te
kao višak u proizvodnji!
Ti si moj kapital, tržište moje duše,
volim te ekonomično i racionalno,
nikada te neću knjižiti na otpisanu
vrijednost jer si ti moj izvanredan prihod.

Ekonomska poezija

The Rev *A7X*, prije 6 godina @ Politički

Show.hr Brend Profili

Show.hr Profili

Medijski partneri