Na odlasku u školu mama opomene Ivicu:
- "Prođi cestu tek kada auto prođe!"
Dođe Ivica kod ceste. Upita ga starija gospođa:
- "Zlato zašto ne prolaziš cestu? Nema nigdje auta?"
- "Mama mi je rekla da prođem cestu tek kada auto prođe!"

Izvor: Vicevi.net

Čekanje

Vicevi.net, prije 13 godina @ Škola

Show.hr Brend Profili

Show.hr Profili

Medijski partneri